7 - Stres, psychické poruchy a deprese

Nový směr medicíny zaměřený na léčbu traumatu, který je podle nových výzkumů hlavní příčinou psychických a fyzických potíží.

Přednášející

Milan Hořínek, ČR

Program

  • Vznik, podstata a metody snížení stresu
  • Projevy chronického stresu na psychickém a fyzickém zdraví
  • Chronický stres jako projev dlouhodobého traumatu
  • Psychický konflikt jako základ fyzické nemoci
  • Zmírnění průběhu nemoci a její odstranění
Copyright © 2024 ADVANA - mezinárodní centrum vzdělávání v přírodní medicíně. Všechna práva vyhrazena.